Chemia w szkole podstawowej

Chemia w szkole podstawowej

Stężenia procentowe

STĘŻĘNIE ROZTOWRU podaje ilość substancji rozpuszczonej w określonej ilości roztworu. Najczęściej stosuje się stężenia procentowe i molowe. STĘŻENIA PROCENTOWE (C%) podaje ilość gramów substancji rozpuszczonej w 100g roztworu. Na przykład: Roztwór 10% zawiera 10 gram substancji w 100 gr roztworu, czyli 10g substancji rozpuszczonej w 90g rozpuszczalnika. Stężenie procentowe liczymy […]