Ciąg geometryczny to taki ciąg, którego każdy kolejny wyraz jest q razy większy od poprzedniego lub q razy mniejszy od poprzedniego. Przy czym liczbę q nazywamy ilorazem ciągu geometrycznego.

Z definicji ciągu geometrycznego wyniki, że każdy kolejny wyraz ciągu geometrycznego mnożymy przez liczbę q.

Popatrz na przykłady.

Przykład 1.

2; 4; 8; 16; 32; …….

tutaj q = 2, ponieważ każdy kolejny wyraz ciągu jest dwa razy większy od poprzedniego. Jest to zatem ciąg rosnący.

Przykład 2.

2; -4; -8; 16; -32; …….

tutaj q = 12, ponieważ każdy kolejny wyraz ciągu jest dwa razy większy od poprzedniego. Jest to zatem ciąg niemonotoniczny, ponieważ nie jest to ciąg ani rosnący, ani malejący ani stały

Przykład 3.

tutaj , ponieważ każdy kolejny wyraz ciągu jest “pół razy większy od poprzedniego”, czyli w gruncie rzeczy o połowę mniejszy od poprzedniego. Każdy kolejny wyraz ciągu mnożony jest tu przez . Jest to ciąg malejący.


Aby można było ocenić, czy ciąg jest geometryczny, ciąg ten musi być minimum trzy-elementowy. Dlaczego? Popatrzmy na ciąg poniżej:

2; 4

Tu nie mamy możliwości ocenić, czy do liczby 2 dodajemy 2 (wtedy byłby to ciąg arytmetyczny), czy liczbę 2 mnożymy przez 2 (wtedy byłby to ciąg geometryczny). Natomiast popatrz na ciąg poniżej:

2; 4; 8

tu nie ma wątpliwości, że jest to ciąg geometryczny.


Z ciągiem geometrycznym związanych jest kilka wzorów, których znajomość jest niezbędna do rozwiązywania zadań. Oto najważniejsze z nich, które każdy maturzysta znać powinien.

Kolejny wyraz ciągu geometrycznego powstaje przez pomnożenie poprzedniego wyrazu przez pewną stałą wartość, zwaną ilorazem ciągu. Możemy zapisać to następująco:

n-ty wyraz ciągu geometrycznego obliczamy ze wzoru:

Aby obliczyć sumę n – początkowych wyrazów ciągu geometrycznego, korzystamy z jednego z dwóch wzorów:

Własność ciągu geometrycznego:

Zobacz wideo wprowadzające do ciągu geometrycznego


Ciąg geometryczny – zadania

Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Jeden komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *