Matematyka

Matematyka

POTĘGI I PIERWIASTKI

Wprowadzenie do potęgowania Potęgą nazywamy liczbę w postaci: Potęgowanie jest skróconym zapisem mnożenia danej liczby przez siebie. Zobacz na przykład: 2 · 2 · 2 = 23 Zobacz film dotyczący wprowadzenia do potęgowania Wzory na potęgowanie Znajomość wzorów na potęgowanie w dużej mierze ułatwia wyznaczanie wartości wyrażeń zawierających potęgi. Co […]

Bez kategorii, Matematyka

Ciąg arytmetyczny

Ciąg arytmetyczny jest to taki ciąg, którego każdy kolejny wyraz jest o tyle samo większy (lub o tyle samo mniejszy) od poprzedniego wyrazu. Spójrz na przykłady. Przykład 1.2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 W podanym ciągu każdy kolejny wyraz jest większy od poprzedniego o 2. Przykład 2.2; -1; […]

Matematyka

Przykładowy arkusz maturalny nr 2

Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie […]

Matematyka

Rachunek prawdopodobieństwa

Rachunek prawdopodobieństwa, zwany także teorią prawdopodobieństwa oraz probablistyką, jest działem matematyki, który zajmuje się zdarzeniami losowymi oraz prawami jakie rządzą tymi zdarzeniami. Rachunek prawdopodobieństwa bazuje na kombinatoryce i pomaga obliczyć szansę zaistnienia pewnego określonego zdarzenia. Przykład. Jaka jest szansa, że dzisiaj jest sobota? Mamy siedem możliwości, ponieważ w tygodniu jest […]

Matematyka

Kombinatoryka. Silnia

Silnia jest liczbą, która najczęściej pojawia się w zadaniach z zakresu kombinatoryki. Można zapisać ją w następujący sposób: Zobacz wprowadzenie wideo Zobacz rozwiązanie Zobacz rozwiązanie Zobacz rozwiązanie Zobacz rozwiązanie Zobacz rozwiązanie Zobacz rozwiązanie Zobacz rozwiązanie Zobacz rozwiązanie Zobacz rozwiązanie Zobacz rozwiązanie Zobacz rozwiązanie Zobacz rozwiązanie

Matematyka

Kombinatoryka. Reguła mnożenia

Reguła mnożenia jest jednym ze sposobów wykonywania obliczeń wykorzystywanych w kombinatoryce. Reguła mnożenia stosowana jest, gdy daną czynność możemy podzielić na dwa etapy lub na więcej etapów. Jeśli pierwszy etap możemy wykonać na n sposobów, a drugi etap na k sposobów, to całą czynność wykonać można na n · k sposobów […]

Matematyka

Dowody w algebrze

Zobacz zadania na wykazywanie i udowodnianie. Pod każdym zadaniem znajduje się link z rozwiązaniem zadania. Za każdym razem, kiedy będziesz miał wątpliwości, jak rozwiązać dane zadanie, możesz skorzystać z mojej podpowiedzi. Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz […]

Matematyka

Przykładowy arkusz maturalny nr 3

Arkusz maturalny nr 3 jest zbiorem 34 zadań. Pierwsze 25 zadań to zadania testowe. Pozostałe są zadaniami otwartymi. Arkusz został stworzony przeze mnie. Zatem w innych miejscach znajdziesz zadania podobne, ale nie identyczne. Co więcej, zadania te zostały napisane na podstawie arkuszy maturalnych CKE. Stanowią więc dobre źródło powtórki przed […]

Matematyka

Matura podstawowa z matematyki. CKE. Maj 2020

Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie […]

Matematyka

Postacie funkcji kwadratowej

Funkcja kwadratowa może wystąpić pod trzema postaciami: 1. Postać ogólna funkcji kwadratowej: f(x) = ax2 + bx + c dla: 2. Postać kanoniczna funkcji kwadratowej: f(x) = a(x – p)2 + q gdzie p to współrzędna x-owa wierzchołka paraboli, natomiast q to współrzędna y-owa paraboli. 3. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej: […]