Wprowadzenie do logarytmów

Logarytm jest liczbą zapisywaną w następujący sposób:

gdzie:

a to podstawa logarytmu
b to liczba logarytmowana

Przedstawiony powyżej zapis logarytmu czytamy w następujący sposób:
logarytm przy podstawie a z liczby b

Logarytm jest równy wykładnikowi potęgi liczby a. Możemy zatem zapisać:

ac = b

Oznacza to, że logarytmem jest liczba, do potęgi której należy podnieść podstawę logarytmu, aby otrzymać liczbę logarytmowaną

W nagraniu wideo omawiam najważniejsze zagadnienia teoretyczne dotyczące logarytmów i rozwiązuję proste przykłady z logarytmami


Wzory na logarytmy

Z działaniami na logarytmach związane są pewne wzory, które w niektórych przypadkach mogą ułatwić lub przyspieszyć obliczenia. W innych przypadkach znajomość tych wzorów jest wręcz niezbędna do wyznaczenia wartości wyrażenia z logarytmami.

Wzory te pokazuje i omawiam w jednym z moich filmów.


Proste zadania z logarytmami znajdziesz na moim kanale na YT


Rozwiązanie wideo


Rozwiązanie wideo


Rozwiązanie wideo


Rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Obejrzyj rozwiązanie wideo


Obejrzyj rozwiązanie wideo


Obejrzyj rozwiązanie wideo


Obejrzyj rozwiązanie wideo


Obejrzyj rozwiązanie wideo


Obejrzyj rozwiązanie wideo


Obejrzyj rozwiązanie wideo


Obejrzyj rozwiązanie wideo


Obejrzyj rozwiązanie wideo


Obejrzyj rozwiązanie wideo


Jeden komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *