Równania liniowe z jedną niewiadomą to równania zapisywane w postaci:

ax + b = 0

Takie równanie jest równaniem stopnia pierwszego, ponieważ niewiadoma x występuje w pierwszej potędze.

Rozwiązanie równania pierwszego stopnia polega na znalezieniu wartości x, jeśli taka istnienie. Może bowiem okazać się, że równanie nie ma rozwiązań lub ma ich nieskończenie wiele.

Równanie, które nie ma rozwiązań nazwane jest równaniem sprzecznym. Np.:

3x = 3x + 2

Równanie liniowe, które ma nieskończenie wiele rozwiązań to równanie nieoznaczone. Np.:

10x = 10x

Równanie liniowe, które ma dokładnie jedno rozwiązanie to równanie oznaczone. Np.:

6x + 12 = 36

Co to znaczy, że dana liczba spełnia dane równanie? Otóż oznacza to tyle, że jeśli podstawimy wartość niewiadomej pod niewiadomą w równaniu, to otrzymamy taką sytuację, w której lewa strona tego równania będzie równa jego prawej stronie.

Powyższe zagadnienia omawiam także na swoim kanale.


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zobacz rozwiązanie wideo


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *