Autor: Ilona Bednarska

Matematyka

Przykładowy arkusz maturalny nr 3

Arkusz maturalny nr 3 jest zbiorem 34 zadań. Pierwsze 25 zadań to zadania testowe. Pozostałe są zadaniami otwartymi. Arkusz został stworzony przeze mnie. Zatem w innych miejscach znajdziesz zadania podobne, ale nie identyczne. Co więcej, zadania te zostały napisane na podstawie arkuszy maturalnych CKE. Stanowią więc dobre źródło powtórki przed […]

Matematyka

Matura podstawowa z matematyki. CKE. Maj 2020

Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie […]

Matematyka

Postacie funkcji kwadratowej

Funkcja kwadratowa może wystąpić pod trzema postaciami: 1. Postać ogólna funkcji kwadratowej: f(x) = ax2 + bx + c dla: 2. Postać kanoniczna funkcji kwadratowej: f(x) = a(x – p)2 + q gdzie p to współrzędna x-owa wierzchołka paraboli, natomiast q to współrzędna y-owa paraboli. 3. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej: […]

Programowanie

Wprowadzenie do programowania w języku C++

Lekcja 1. Wprowadzenie do programowania w języku C++ Język C++ jest językiem wysokiego poziomu i zalicza się do grupy języków kompilowanych. Daje on możliwość tworzenia programów opartych na kilku paradygmatach, w tym także w oparciu o programowanie zorietnowe obiektowo. Na temat obiektowości będę mówiła w dalszych częściach kursu. Tymczasem zapraszam […]

Programowanie

Teoretyczne podstawy programowania

Jeśli jesteś osobą początkującą w programowaniu, to zachęcam Cię do zapoznania się w pierwszej kolejności zagadnień teoretycznych związanych z programowaniem. Zapewne niektóre stwierdzenia będą dla Ciebie jak rzucanie zaklęć. Jednak z czasem, gdy poznasz już praktyczną stronę programowania, staną się one dla Ciebie jaśniejsze. Dlatego zachęcam, abyś wrócił do poniższych […]

Matematyka

Funkcja kwadratowa

Wprowadzenie do funkcji kwadratowej Funkcja kwadratowa to funkcja opisana wzorem ogólnym: f(x) = ax2 + bx + c gdzie: Co oznacza powyższy zapis? Otóż: Liczba stojąca przy x2 należy do zbioru liczb rzeczywistych, ale musi być liczbą różną od zera (nie może być równa zero). Dlaczego? Jeśli pod liczbę a […]

Matematyka

LOGARYTMY

Wprowadzenie do logarytmów Logarytm jest liczbą zapisywaną w następujący sposób: gdzie: a to podstawa logarytmub to liczba logarytmowana Przedstawiony powyżej zapis logarytmu czytamy w następujący sposób:logarytm przy podstawie a z liczby b Logarytm jest równy wykładnikowi potęgi liczby a. Możemy zatem zapisać: ac = b Oznacza to, że logarytmem jest […]

Matematyka

Równania liniowe z jedną niewiadomą

Równania liniowe z jedną niewiadomą to równania zapisywane w postaci: ax + b = 0 Takie równanie jest równaniem stopnia pierwszego, ponieważ niewiadoma x występuje w pierwszej potędze. Rozwiązanie równania pierwszego stopnia polega na znalezieniu wartości x, jeśli taka istnienie. Może bowiem okazać się, że równanie nie ma rozwiązań lub […]

Matematyka

Matura podstawowa z matematyki. Arkusz maturalny CKE – maj 2021

W maju 2021 roku matura z matematyki różniła się nieco od tych z lat ubiegłych. Zasadnicza formuła pozostała ta sama. Zmieniono natomiast ilość zadań testowych i otwartych, jak również zmieniono ilość maksymalnych punktów możliwych do uzyskania. Niektóre działy objęte podstawą programową nie pojawiły się w arkuszu. Zmiany spowodowane były dość […]