Autor: Ilona Bednarska

Matematyka

Rachunek prawdopodobieństwa

Rachunek prawdopodobieństwa, zwany także teorią prawdopodobieństwa oraz probablistyką, jest działem matematyki, który zajmuje się zdarzeniami losowymi oraz prawami jakie rządzą tymi zdarzeniami. Rachunek prawdopodobieństwa bazuje na kombinatoryce i pomaga obliczyć szansę zaistnienia pewnego określonego zdarzenia. Przykład. Jaka jest szansa, że dzisiaj jest sobota? Mamy siedem możliwości, ponieważ w tygodniu jest […]

Matematyka

Kombinatoryka. Silnia

Silnia jest liczbą, która najczęściej pojawia się w zadaniach z zakresu kombinatoryki. Można zapisać ją w następujący sposób: Zobacz wprowadzenie wideo Zobacz rozwiązanie Zobacz rozwiązanie Zobacz rozwiązanie Zobacz rozwiązanie Zobacz rozwiązanie Zobacz rozwiązanie Zobacz rozwiązanie Zobacz rozwiązanie Zobacz rozwiązanie Zobacz rozwiązanie Zobacz rozwiązanie Zobacz rozwiązanie

Matematyka

Kombinatoryka. Reguła mnożenia

Reguła mnożenia jest jednym ze sposobów wykonywania obliczeń wykorzystywanych w kombinatoryce. Reguła mnożenia stosowana jest, gdy daną czynność możemy podzielić na dwa etapy lub na więcej etapów. Jeśli pierwszy etap możemy wykonać na n sposobów, a drugi etap na k sposobów, to całą czynność wykonać można na n · k sposobów […]

Matematyka

Dowody w algebrze

Zobacz zadania na wykazywanie i udowodnianie. Pod każdym zadaniem znajduje się link z rozwiązaniem zadania. Za każdym razem, kiedy będziesz miał wątpliwości, jak rozwiązać dane zadanie, możesz skorzystać z mojej podpowiedzi. Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz […]

Matematyka

Przykładowy arkusz maturalny nr 3

Arkusz maturalny nr 3 jest zbiorem 34 zadań. Pierwsze 25 zadań to zadania testowe. Pozostałe są zadaniami otwartymi. Arkusz został stworzony przeze mnie. Zatem w innych miejscach znajdziesz zadania podobne, ale nie identyczne. Co więcej, zadania te zostały napisane na podstawie arkuszy maturalnych CKE. Stanowią więc dobre źródło powtórki przed […]

Matematyka

Matura podstawowa z matematyki. CKE. Czerwiec 2020 (ze względu na pandemię matura odbyła się w czerwcu, zamiast w maju)

Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie wideo Zobacz rozwiązanie […]

Matematyka

Postacie funkcji kwadratowej

Funkcja kwadratowa może wystąpić pod trzema postaciami: 1. Postać ogólna funkcji kwadratowej: f(x) = ax2 + bx + c dla: 2. Postać kanoniczna funkcji kwadratowej: f(x) = a(x – p)2 + q gdzie p to współrzędna x-owa wierzchołka paraboli, natomiast q to współrzędna y-owa paraboli. 3. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej: […]

Programowanie

Wprowadzenie do programowania w języku C++

Lekcja 1. Wprowadzenie do programowania w języku C++ Język C++ jest językiem wysokiego poziomu i zalicza się do grupy języków kompilowanych. Daje on możliwość tworzenia programów opartych na kilku paradygmatach, w tym także w oparciu o programowanie zorietnowe obiektowo. Na temat obiektowości będę mówiła w dalszych częściach kursu. Tymczasem zapraszam […]

Programowanie

Teoretyczne podstawy programowania

Jeśli jesteś osobą początkującą w programowaniu, to zachęcam Cię do zapoznania się w pierwszej kolejności zagadnień teoretycznych związanych z programowaniem. Zapewne niektóre stwierdzenia będą dla Ciebie jak rzucanie zaklęć. Jednak z czasem, gdy poznasz już praktyczną stronę programowania, staną się one dla Ciebie jaśniejsze. Dlatego zachęcam, abyś wrócił do poniższych […]

Matematyka

Funkcja kwadratowa

Wprowadzenie do funkcji kwadratowej Funkcja kwadratowa to funkcja opisana wzorem ogólnym: f(x) = ax2 + bx + c gdzie: Co oznacza powyższy zapis? Otóż: Liczba stojąca przy x2 należy do zbioru liczb rzeczywistych, ale musi być liczbą różną od zera (nie może być równa zero). Dlaczego? Jeśli pod liczbę a […]