Autor: Ilona Bednarska

Matematyka

LOGARYTMY

Wprowadzenie do logarytmów Logarytm jest liczbą zapisywaną w następujący sposób: gdzie: a to podstawa logarytmub to liczba logarytmowana Przedstawiony powyżej zapis logarytmu czytamy w następujący sposób:logarytm przy podstawie a z liczby b Logarytm jest równy wykładnikowi potęgi liczby a. Możemy zatem zapisać: ac = b Oznacza to, że logarytmem jest […]

Matematyka

Równania liniowe z jedną niewiadomą

Równania liniowe z jedną niewiadomą to równania zapisywane w postaci: ax + b = 0 Takie równanie jest równaniem stopnia pierwszego, ponieważ niewiadoma x występuje w pierwszej potędze. Rozwiązanie równania pierwszego stopnia polega na znalezieniu wartości x, jeśli taka istnienie. Może bowiem okazać się, że równanie nie ma rozwiązań lub […]

Matematyka

Matura podstawowa z matematyki. Arkusz maturalny CKE – maj 2021

W maju 2021 roku matura z matematyki różniła się nieco od tych z lat ubiegłych. Zasadnicza formuła pozostała ta sama. Zmieniono natomiast ilość zadań testowych i otwartych, jak również zmieniono ilość maksymalnych punktów możliwych do uzyskania. Niektóre działy objęte podstawą programową nie pojawiły się w arkuszu. Zmiany spowodowane były dość […]

Bez kategorii, Matematyka

Wartość bezwzględna – równania

Wartość bezwzględna jest liczbą, która zapisywana jest w postaci: |x| co czytamy jako: wartość bezwzględna z liczby x Wartość bezwzględna z liczby dodatniej będzie zawsze równa liczbie znajdującej się w wartości bezwzględnej. Spójrz na przykłady poniżej: |7| = 7 |10| = 10 |4 + 8| = |12| = 12 |√2 […]

Matematyka

Notacja wykładnicza

Notacja wykładnicza jest zagadnieniem związanym z potęgowaniem. Polega ona na zapisaniu bardzo dużych i bardzo małych liczb w postaci iloczynu pewnej liczby i potęgi liczby dziesięć. Spójrz na schemat: a · 10n gdzie: a є R oraz a є [1, 10) Spójrz na przykłady: 1 000 000 000 = 1 […]

Matematyka

Przykładowy arkusz maturalny nr 1

Poniżej znajdują się 34 zadania maturalne. Zadania te napisałam samodzielne w oparciu o arkusze maturalne CKE. Pod każdym zadaniem znajduje się link do rozwiązania wideo. Rozwiązanie wideo Rozwiązanie wideo Rozwiązanie wideo Rozwiązanie wideo Rozwiązanie wideo Rozwiązanie wideo Rozwiązanie wideo Rozwiązanie wideo Rozwiązanie wideo Rozwiązanie wideo Rozwiązanie wideo Rozwiązanie wideo Rozwiązanie […]

Matematyka

Matura poprawkowa – sierpień 2021

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o maturze z matematyki z sierpnia 2021 to koniecznie zajrzyj do mojego filmu, (link tutaj), w którym krótko opowiadam o maturze poprawkowej z matematyki. Natomiast poniżej znajdziesz treści zadań z arkusza maturalnego. Pod każdym zadaniem znajduje się link do filmu, w którym rozwiązuję każde z zadań […]